โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนเพาะปลูก

Previous
Next

โรงเรือนเพาะปลูกแบบปิด
ควบคุมสิ่งแวดล้อม และใช้แสงผสม

Thai Stick Interactive map อาคารสำนักงาน และ ศูนย์บริการสำหรับผู้เยี่ยมชม เรือนเพาะชำ เรือนสำหรับช่อดอก หลังการเก็บเกี่ยว + ห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม + ห้องสั่งการ
1
2
3
4
5
Select your zone
1
อาคารสำนักงาน และ ศูนย์บริการสำหรับผู้เยี่ยมชม
 • เพื่อป้องกันการนำเข้าของแมลง ศัตรูพืช และจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ พนักงานและผู้เยี่ยมชมทุกท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นชุดคลุมฆ่าเชื้อแบบปลอดเชื้อ
 • เรายึดมั่นในนโยบายเปิดกว้าง – โปรดติดต่อเพื่อเข้าเยี่ยมชม
Closed
image
2
เรือนเพาะชำ
 • ห้องเพาะเมล็ดพันธุ์และพื้นที่สำหรับแม่พันธุ์
 • ระบบหยดแบบแม่นยำ: ช่วยประหยัดน้ำและส่งน้ำตรงถึงรากพืช
 • ควบคุมสภาพอากาศด้วยระบบ HVAC: ปรับอุณหภูมิ ความชื้น และอากาศถ่ายเท ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
 • เสริมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
Closed
image
3
เรือนสำหรับช่อดอก
 • การควบคุมแสงสว่างอย่างสมบูรณ์: สามารถปิดไฟมืดสนิท รวมถึงระบบไฟ LED จาก Fluence
 • ระบบหยดแบบแม่นยำ: ช่วยประหยัดน้ำและส่งน้ำตรงถึงรากพืช
 • ควบคุมสภาพอากาศด้วยระบบ HVAC: ปรับอุณหภูมิ ความชื้น และอากาศถ่ายเท ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
 • เสริมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
Closed
image
4
หลังการเก็บเกี่ยว + ห้องปฏิบัติการ
 • พื้นผิวเคลือบอีพอกซี่ฆ่าเชื้อ กรองอากาศ: ป้องกันการปนเปื้อจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม
 • ตัดแต่งด้วยมือ: มั่นใจในคุณภาพและความใส่ใจในทุกรายละเอียด
 • เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในโรงเรือน: ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ เพิ่มความปลอดภัย
 • ประตูกันอากาศเข้าออก ควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวด: รักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ป้องกันการปนเปื้อน
Closed
image
5
ห้องควบคุม + ห้องสั่งการ
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติจาก PRIVA จัดการสภาพแวดล้อม น้ำ และไฟ
 • ระบบกรองน้ำแบบ reverse osmosis
Closed
image

สรุปข้อมูลสถานที่ของเรา

พื้นที่ปลูก (ตารางเมตร)
0 +
จำนวนต้นกล้า
(ต้น)
0 +
พื้นที่ปลูกช่วงออกดอก (ตารางเมตร)
0 +
ห้องปฏิบัติการ ปรับอากาศ ที่ปิดสนิท (ตารางเมตร)
0 +
จำนวนหลอดไฟสังเคราะห์แสง (ดวง)
0 +
กระบวนการปลูกแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี

PARTNERS

DAIKIN
Fluence
cannavigia
priva

พาร์ทเนอร์

social